หมายเหตุ
- ภาพใช้แสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น    - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ตก) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

Capslock Company Limited
50 Soi Ngamwongwan 23 Ngamwongwan St.T.Bangchen A. Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0 2952 7823 - 6 Fax. 0 2952 7423  Email : info@capslockthai.com

all rights reserved to Capslock Company Limited- 2012
0 2952 7823
info@capslockthai.com
Line ID : @thailandups    Email : info@capslockthai.com    Tel 0 2952 7823 ( auto )    Fax : 0 2952 7423
ขอใบเสนอราคาผ่าน Email
Line ID : @thailandups
Email : sales@thailandups.com
Tel 0 2952 7823 ( auto )
Fax : 0 2952 7423
CAPSLOCK Company Limited
CSB battery      Global Power battery     Leoch battery    Yuasa battery                                  
NUBOS BATTERY by Leonics
VRLA Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
General purpose : General Series Valve Regulated Lead Acid batteries are disigned with AGM (Absorbent Glass Mat) technology, high performance plates and electrolyte to
gain extra power output for common power backup system applications widely used in the field of UPS, Emergency Lighting System.
Nubos battery 12V7.5Ah
Dims L150 x W63.5 x H94.5mm
P/N BAT-12-7.5N-B
1 year warranty     

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT


Nubos battery by Leonics
Nubos battery 12v7.5ah
Nubos battery 12V65Ah
Dims L348 x W167 x H 178
P/N BAT-12-65N-B
1 year warranty     

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT


Nubos battery 12V100Ah
Dims L330 x W173 x H212 mm
P/N BAT-12-100N-B
1 year warranty     

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT 


Nubos battery 12V150Ah
Dims L483 x W170 x H240
P/N BAT-12-150N-B
1 year warranty     

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT 


Nubos battery 12v9ah
Nubos battery 12V9Ah
Dims L151 x W65 x H93.5mm
P/N BAT-12-9N-B
1 year warranty   

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT 


Nubos battery 12v17ah
Nubos battery 12V17Ah
Dims  L181.5 x W77 x H167.5mm
P/N NS-1217-B
1 year warranty    

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT 


Nubos battery 12v40ah
Nubos battery 12V40Ah
Dims L198 x W166 x H170mm
P/N BAT-12-40N-B
1 year warranty    

ราคา UPDATE  บาท ก่อน VAT 


Nubos battery 12v100ah
Nubos battery 12v150ah
Nubos battery 12v26ah